KURUMSAL İLETİŞİM

Kurum imajı ve etkinliği açısından

Kurumsal İletişim

Sizin için fark yaratabiliriz.

Artan bilgi teknolojileri ve rekabetin getirdiği şartlar işletmeleri değişim yapmaya ve yeni tanıtım stratejileri üretmeye itmiştir.

Son on yılda kurumların kendilerini, toplumun içinde kendi hedef kitlesine, doğrudan kendini anlatma ve tanıtma gerekliliği her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Çünkü kurumların yaşamlarını uzun süre devam ettirebilmeleri, onları kuşatan, onlarla ilişki içinde olan grupların beklentilerinin karşılanması ile mümkün olacaktır.

Sizlere taşımayı düşündüğümüz projeyi kısaca özetlersek,

eliv-ajans-header 34

KAPSAM;

Firmanızın tüm iştiraklerini, satış alanlarınızı ve paydaşlarınız ile sağlıklı iletişim kurulabileceği güçlü bir alan oluşturmak.
Bölgesel, kültürel, uzmanlık, kişi ve ilgiliye özel ayrıcalıklı görsel iletişimi başarı ile sağlamak.

HEDEF;

Dijital iletişim teknolojilerinden yararlanarak insana değer taşımak.

UYGULAMA;

Sosyal medya ve blog sayfaları aracılığı ile belirlediğiniz, iç ve dış  hedef kitleye özgü, iletişim ve bilgi paylaşımında bulunmak.

Kurum içi ya da dışı bireyler ile güçlü iletişimi ve sürekli bağ kurulmasını sizler adına başarıyla sağlayacaktır.

Yeni dönem insan alışkanlıklarına uygun görsel iletişim teknikleri kullanılarak, ilgiliye özel paylaşımlar oluşturmaya olanak veren sosyal medya,  hedef kitlenizin kullanımındaki bilgisayar, akıllı telefon gibi teknolojik yapılardan yararlanarak bireylere hedeflediğiniz bilgi lojistiğini sağlar.

eliv-ajans-header 3

KURUMSAL YAPILANMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Ortak vizyon üzerine kurgulu, bir değer yaratmak amacıyla tasarlanmış ve karşılıklı faydayı hedefleyen, bir teknoloji platformu üzerinden yürütülen, iş kurallarını, çalışma sahasını, süreçleri ve sosyal karakteristiği bu alana taşıyan, güvenilir, şeffaf iletişimi benimseyen bir felsefe ve iş yapış stratejisidir.

Sürdürülebilir büyümeyi yakalamak ve kalıcı olmak sağlıklı bir kurumsallaşma ile sağlanabilir.

Kurumsal hedeflerin belirlenmesi

İş Sürekliliği, süreç, kural, karar ve etkinliklerden oluşur.

Kurum kimliğinin tanımlanması, rakip analizi ile farklılıkların ve güçlü yönlerin ortaya çıkarılması, görsel iletişim dilinin oluşturulması ve marka konumlandırılması.

Hedef kitleye ulaşım kanallarının belirlenmesi

Müşteriniz ile iletişime geçeceğiniz online ve offline pazarlama kanallarının belirlenmesi,

Kurumunuzun sorumlu olduğu alanlardaki tüm bireylere yönelik etkin bir iletişim alanı oluşturmak.

Kurumsal görünümün tasarlanması

Kurumsal kimlik çalışması; Ürünlerinizi ve firmanızı ön plana çıkaracak tasarımlar,

logodan, antetli kağıda, kartvizitten, broşüre her türlü sunuma kadar kullanılacak tüm görsel çalışmaların aynı estetik disiplinle üretilmesi.

Strateji geliştirme ve tanıtım planlaması

Kurumsal ihtiyaçlarınıza göre belirlediğimiz çözümlerimiz ve uzman çalışanlarımız ile kurumsal yapılanma ve tanıtımlarınız için en uygun koşullarını sağlarız.

Kurumunuzu güçlendirip rakiplerinizden ayrılmanızın sağlanması
Tanıtım ve promosyon materyallerinin belirlenmesi,

Fark yaratacak ve ilgi çekecek yeni fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanması,

Bilişim teknolojileri kurulumu, bilgi yönetimi

Bilgi, bir kurumun sahip olduğu varlıklar arasında çok önemli bir yere sahiptir.

Dijital dünyada müşterilerinize daha hızlı ulaşmanızı sağlayacak gerçek etkileşimli web ve mobil tasarımları hazırlanması.

İntranet ve bilgi yönetimi (kurumsal portal, iş akışı ve içerik yönetimi), ve kurumlara yönelik özel uygulama yazılımlarının danışmanlığı.

Hedef kitlenin tanımı

Ürünlerinizi kullanacak gerçek müşterilerinin tespiti ve onların beklentilerinin incelenmesi, takip edilmesi.

Marka sürekliliğinin sağlanması, sadık tüketicisine özel kampanya ve ödüller ile marka bilinirliğinin artırılması, duygusal etkileşim sağlanması ve hedef kitlenin sadık tüketici haline getirilmesi

Kurum kültürünün ve vizyonunun oluşturulması

Kurumun kendini ifade etme şeklinin belirlenmesi, Kurumun duruşunun belirlenmesi

Kurumla hedef kitlesi arasında sağlıklı bağlar kurup geliştirecek, kurumun toplum içindeki prestijini artıracak projeler üretmek.

KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMASI

Kurumsal iletişim uzun soluklu, planlı, programlı, stratejik karar ve uygulamaları kapsayan bir yaklaşımı temel aldığı sürece istendik yönde sonuçlar doğurabilir.

 • Eliv ajans, Kurumun rekabet edeceği faaliyet alanlarının belirlenmesi ve kurumun bu faaliyet alanlarında kendisini nasıl konumlandırmak istediğine rehberlik eder.
 • Stratejilerinizi belirlerken, satış ve pazarlama toplantılarınıza katılarak, pazarlama stratejinizde kullanılacak iletişim kriterlerini belirlemenizde yol gösterici olmak ve önümüzdeki dönemde nelerin trend olacağı ve hangi kanallara bütçe ayrılması gerektiği konusunda sizi yönlendirmek.
 • Hedeflerinize uygun reklam çalışmaları veya kampanya planlamaları oluşturmak
 • Dijital dünyayı takip ederek, firmanın iletişim stratejisine uygun kanalları takip etmek ve trendlerle ilgili araştırma yapmak, firma pazarlama planlarına uygun görsel içerikler oluşturmak ve hedef kitleniz üzerinde doğru algı yaratılmasını sağlamak.
 • Sektörünüzdeki gündemi takip ederek markanızın ya da rakiplerinizin haberlerini incelemek yeniliklere göz atmak ve gündemle ilgili konularda firmanıza ait PR fırsatı olup olmadığını takip etmek.
eliv-ajans-header 6
 • Kurumunuzun tüm departmanlarında sıcak ilişkilerin geliştirilmesi.
 • Şirket içerisinde bulunan tabela, reklam, asılı görsel vb. içeriklerin güncelliğinin kontrol edilmesi
 • Şirket çalışanlarının şirket içi dedikodulardan uzaklaşıp, iş geliştirmeye yönelik sohbetleri için onları motive etmek ve uygun platformları sağlamak.
 • Çalışanları, pazarlama stratejileri konusunda bilgilendirmek ve profesyonel bir şekilde açık iletişim yöntemini benimseyerek, en üst düzey yönetimle çalışanların arasında köprü olarak çalışanların firma aidiyetini geliştirmek.
 • Medya ile olan ilişkilerini dengede tutarak, firmanızın haberlerinin önce yayınlanması ve en önemlisi doğru yayınlanması konusunda hassas davranmak
 • Şirketinizin finansal dengesi dışında iletişim kaynaklı oluşabilecek riskleri ön görebiliyor ve sebepleriyle size sunabilmek, olası kriz dönemlerinde uygulanacak operasyonları tüm şirket çalışanlarına ve diğer sosyal paydaşlarına doğru bir şekilde aktarabilmek.

ÜNVAN / ADRES

Eliv Ajans Kurumsal İletişim Tanıtım ve Danışmanlık

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Blv.
Demir Plaza No: 18 Daire : 11
Büyükçekmece / İstanbul – Türkiye

EMAIL

PHONE

T: +90 (212) 807 06 90

SOSYAL MEDYA

Tüm Hakları Saklıdır © 2021. Web Tasarım Eliv Ajans