STRATEJİ VE DANIŞMANLIK

MARKA İLETİŞİM

STRATEJİLERİ

STRATEJİ VE DANIŞMANLIK

Yeniden Markalama ve Konumlandırma, Stratejik Kavram Oluşturma
Kurumsal Kimlik Oluşturma ve Görsel tasarım
Kurumsal Web Sitesi ve İçerik Yönetimi (Tasarım ve Yaratıcı Metin Yazarlığı)
Dokümantasyon Tasarımları ve Uygulamaları (Katalog, İnsert, Föy, Ambalaj, Basın Bülteni ve Sosyal sosyal Sorumluluk Kampanyaları
Faaliyet Raporu Tasarım ve İçerik Oluşturma
Sosyal Medya (Facebook, Twitter vs.) Yönetimi ve Danışmanlık Hizmeti
Reklam Kampanyaları
Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi
Etkinlik Yönetimi, Sempozyum, Fuar Tasarım, Uygulama ve Yönetimi
Medya Planlama ve Satın Alma

eliv-ajans-strateji-danısmanlık

Oluşturduğumuz iletişim stratejilerinde “sizin” gerçeklerinizden yola çıkıyoruz.

Pazarlama iletişimi alanındaki deneyimimizle ürün, pazarlama, marka ve satış stratejinize katma değer sağlıyoruz.
 • Markanın arkasındaki kurumu ayrıntılarıyla anlatmak (kurumsal marka)
 • Kurumun arzulanan kimliği ve marka özellikleri arasındaki uyumsuzlukları minimum seviyeye indirecek girişimlerde bulunmak
 • İletişim alanında kimin hangi görevleri üstleneceğini belirlemek
 • İletişimle ilgili konularda karar vermeyi kolaylaştıracak etkili prosedürleri formüle etmek ve uygulamak
 • Kurumsal amaçları içsel ve dışsal olarak destekleyecek girişimleri harekete geçirmek.

Adımlar;

 • Durum değerlendirmesi
 • Amaçların belirlenmesi
 • İş hedefleri
 • İletişim hedefleri
 • Hedef kitlenin belirlenmesi (mesajın tutum değişikliği yaratabilmesi için hedef kitlenin en iyi şekilde tanınması şarttır)
 • Mesajın belirlenmesi (mesajın hedef kitlenin ilgisini çekecek biçimde hazırlanması)Mesajın sıklığının belirlenmesi
 • Mesajın iletilmesinde kullanılacak iletişim yöntem ve araçlarının seçilmesi (mesajı yollarken kullanılacak olan simgelerin mesajı alacak olan hedef kitle tarafından da bilinmesine dikkat edilmesi)
 • Belirlenen iletişim yöntem ve araçlarının hangi sıklıkla kullanılacağının belirlenmesi (seçilmiş olan iletişim yöntem ve araçları yoluyla doğru stratejiyi kullanarak amaçlara ulaşma)

Yönetimsel İletişim;

 • Kurumun tamamında paylaşılan bir vizyon geliştirmesi
 • Kurumun bütününde güven ortamının sağlanması
 • Değişim sürecinin başlatılması ve yönetilmesi
 • Çalışanların kurum içindeki kimliklerinin güçlendirilmesi
 • Kurumun misyonu ve amaçlarıyla, faaliyet gösterdiği pazar arasında bağlantı kurulması.
 • Hedeflenen amaçlara ulaştıracak kaynakları açığa çıkarmak.
 • Kurumun temel yeteneklerini ve ayırt edici özelliklerini (kurumsal kimlik, hizmet güvenilirliği, itibar gibi) ortaya koyarak kurumu rakiplerden farklılaştırmak.
 • Gerçekleştirilecek aktivitelerin sırasını ve zamanlamalarını belirlemek.

Yapılanma;

 • Üretim sahaları, ofisler, şubeler, bayiler, kullanılan doküman vb. materyaller kurumsal bir kimlik ve imaj bütünlüğü sergilemeli.
 • Şirket çalışanları, şirketin müşteriye bakış açısından haberdar edilmeli, bunu sadece satış elemanlarının bilmesinin yeterli olduğu düşünülmemeli.
 • Müşteriye yönelik genelde “ortak lisan” oluşturmalı. Pazarlama ile satış, kâr ile ciro, müşteri şikâyeti ile müşteri fırsatı vb. farklı kavramlar birbirine karıştırıldığı için sık sık değer kaybı yaşanır.
 • Yüksek egolar nedeniyle rakipler küçümsenir, şirketin zayıf kalan yönlerine dikkat edilmez, pazarlama ve rekabet analizi yapılmaz. Pazarın tümüne nüfuz etmeye çalışarak boş yere enerji harcanır, kârlı müşteriyi bulmaya yönelik segmantasyon çalışmaları yapılmaz, kaçan fırsatlar fark edilmez.

İşlevsel ve pazarlama odaklı, ticari başarıya katkı sunmayı hedefleyen yaklaşımı ile Eliv ajans, iş hedeflerinize en uygun yaratıcı çözüm ve stratejileri üretmek için sizinle beraber çalışacak bir partnerdir.

İTİBAR YÖNETİMİ

Marka güvenilirliğini artırarak kurumun itibarının kaliteli bir şekilde yönetilmesinin sağlanması ve gerçekleştirilen proaktif projelerle markanın iç ve dış rekabet gücünün artırılması. 

İlkelerimiz

 • Hizmet verdiğimiz Firmaların departmanı gibi çalışırız.
  • İletişimin tek atımlık işlerden ibaret olmadığını bilir, iletişimde sürekliliğe inanırız.
  • Mükemmeliyetçiliği elden bırakmaz, şeffaf ve dürüstlükten taviz vermeyiz.
  • Entelektüel yapımızla sürekli gelişime, yenilenmeye ve bilginin gücüne inanırız.
  • Öncelikli hedefimiz müşterilerimizin iş hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.
  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutar, ancak müşterimizin çıkarları için gereken noktalarda, “hayır” demesi gerektiğini biliriz.
  • Aynı sektörde faaliyet gösteren birden fazla kuruluşa hizmet vermeyiz.
  • Medya mensuplarıyla ilişkilerinde açık ve doğru iletişimi esas alırız.
videobgimage.jpg

ÜNVAN / ADRES

Eliv Ajans Kurumsal İletişim Tanıtım ve Danışmanlık

Mimaroba Mahallesi, Kılıçoğlu Sitesi B Blok D:16
Büyükçekmece / İstanbul

EMAIL

PHONE

T: +90 (212) 807 06 90

SOSYAL MEDYA

Tüm Hakları Saklıdır © 2018. Web Tasarım Eliv Ajans